Hakkında
Ünvan
Görsel Sanat. Stüdyo ve Atölye. Kıd.Uzm.

İş Tanımı

- Metal, Ahşap ve Diğer Sanat Atölyelerinin Kurulumu ve Bakımı
- Atölyelere Yönelik Teknik Satınalma İşlemleri
- Atölyelerde Güvenli Çalışma Koşullarını Sağlamak ve Denetlemek
- Atölyelerdeki Ekipman ve Malzemeleri Öğrencilere Tanıtmak ve Kullandırmak
- Demirbaş Takip ve Envanter Sistemini Kullanmak
- İSG Konusunda düzenlenecek, yasal olarak zorunlu eğitim, denetim, tatbikat vb. organizasyonlarda bölüm içi koordinasyonun sağlanmasında Bölüm Yöneticisine destek olmak
- Sabancı Üniversitesi Çevre prosedür, talimatları ve uygulamaları konusunda yapılacak bilgilendirme eğitimlerine katılmak ve bu prosedürlerin, talimatların kendi alanlarında uygulanması için Çevre Danışmanı ile birlikte çalışmak ( örneğin acil durum çalışmaları, taşeron firma çalışmaları, risk değerlendirme ve saha kontrolleri; teknik bölümlerde - İSG açısından kritik ekipmanların yasal & periyodik kontrollerinin takibi vb.)
- Yasal mercilerden almış olduğu yetki belgesi ile Sabancı Üniversitesi'nde ilkyardım ekibi üyesi olarak görev yapar.

SU Çalışanları Ortak Yetkinlikler
Takım çalışması yaparak işbirliği oluşturmak
Sorumluluk bilinciyle hareket etmek
Hizmette duyarlılık
Sürekli öğrenmek ve geliştirmek
Kişisel farkındalık sergilemek

Kemal Şimşek

kemal.simsek@sabanciuniv.edu
00 90 216 483 9296