ECON 609 Finansal Ekonomi Select Term:
Belirsizlik ortamında seçim, rassal baskınlık, Arrow- Debreu tam piyasa modeli, portföy seçimi, ortak fon ayrışma teorileri, sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli, arbitraj fiyatlandırma teorisi.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -