E-Mail : nebisumersabanciuniv.edu
Phone : 0216-483-9320
Personal Web :
Title : Visiting Faculty Member
Publications :
Article
Salman Engin, Selin and Sümer, Nebi and Sağel Çetiner, Ece and Sakman, Ezgi (2019) "Anne ve babaların ortak ebeveynlik davranış ve algılarının romantik bağlanma ile ilişkisi (The relationship between romantic attachment and coparenting behaviors and perceptions)", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Vol.59, No.1, 717-741 (NA)
Sümer, Nebi and Pauknerova, Daniela and Vancea, Mihaela and Manuoğlu, Elif (2019) "Intergenerational transmission of work values in Czech Republic, Spain, and Turkey: parent-child similarity and the moderating role of parenting behaviors", Annals of the American Academy of Political and Social Science (SI), Vol.682, No.1, 86-105 (SSCI)
Sakman, Ezgi and Sümer, Nebi (2018) "Güvensiz bağlanma neden yaygın? Bir erken uyarı ve uzaklaşma sistemi olarak güvensiz bağlanma (Why is insecure attachment prevalent? Insecure attachment as an early alarm and escape system)", Türk Psikoloji Yazıları, Vol.21, No.42, 1-13 (NA)
Şengül-İnal, Gülbin and Sümer, Nebi (2018) "Duyusal işlemleme hassasiyeti: kuramsal çerçeve ve derleme çalışması", Türk Psikoloji Yazıları, Vol.21, No.42, 38-54 (NA)