About
Title
Faculty Member
Areas of Interest
Modern and Contemporary Art; 20th Century Turkish Art; Art and Gender.
Memberships
International Association of Art Critics (AICA), Turkey
Publications
 • Book Section / Chapter
  Antmen, Ahu, "Bir varmış bir yokmuş: ressam bayan Melek Celal", Unutulmuş Bir Cumhuriyet Kadını: Bütün Yönleriyle Melek Celal, Arslanay, Ecem (ed.), İstanbul: Sakıp Sabancı Müzesi, December 2023, 56-98
  Antmen, Ahu, "Modernizm peşinde: sanatın yüzyılı", Cumhuriyet: Asırlık Bir Muhasebe, Alkan, Mehmet Ö. (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, May 2023, 271-314
  Antmen Akiska, Ahu, "Füsunkâr alemler", Füsun Onur: Evvel Zaman İçinde, Çelik, Münevver and Beşcan, Naz (eds.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, May 2022
  Antmen, Ahu, "Turkish impressionism: interplays of culture and form", A Companion to Impressionism, Dombrowski, Andre (ed.), Oxford: John Wiley & Sons, December 2021, 484-498
  Antmen, Ahu, "Jeune Turc, Jeune femme: impressions of a new beaute orientale", Mapping Impressionist Painting in Transnational Contexts, Burns, Emily C. and Rudy Price, Alice M. (eds.), New York: Routledge, May 2021, 103-117
 • Before SU Publications

  "Nazmi Ziya Güran and Turkish Impressionism", Globalizing Impressionism: Reception, Translation, and Transnationalism, ed. Alexis Clark, Frances Fowle (New Haven: Yale University Press, 2020). 

  "Babadan Kalma Saatlerimiz ve Cengiz Çekil", Cengiz Çekil, ed. Ezgi Arıduru-Merve Elveren (İstanbul: Salt/Garanti Kültür AŞ, 2020): 312-317. 

  “Exhibiting the Nude in Istanbul: Some Curatorial Challenges’’, Curatorial Challanges, ed. Malene Vest Hansen, Anne Folke Henningsen, Anne Gregersen (Abingdon, Oxon&New York: Routledge, 2019): 22-35. 

  “A Letter to Laure Prouvost through Istanbul”, Laure Prouvost-Deep Sea Blue Surrounding You, ed. Martha Kirszenbaum (Paris: Flammarion, 2019): 84-93. 

  “Karton Üzerine Selülozik Boya: Daha Az Kutsal Bir Sanat ve Altan Gürman”, Altan Gürman (İstanbul: Arter, 2019): 16-30.

  "Döneminin Bir Ressamı, Mihri Hanım", Toplumsal Tarih, S. 303, Mart 2019, s. 50-57. 

  “Bu Bayan Ressam: Sanat Tarihi Kitaplarında Dışlama Senaryoları’’, Sanatın Gölgedeki Kadınları: Sanat ve Edebiyatta Tarih Dışında Bırakılanlar (İstanbul, Ayrıntı Yayınları, Nisan 2018): 90-111.

  “Elif Uras’ın Sanatında Modernliğin Çoğul Görünümleri ve Yeni Kadınlar”, Elif Uras (İstanbul: Kale&Galerist, 2018): 43-52.

  "Nezihe'ye Sevgilerle: Albümünden Kopmuş Eski Fotoğraflarda Cumhuriyet Türkiyesi'nin Kadın Ülküsüne Rastlamak", Kontrast, Sayı 53, Yaz 2018, s. 117-121. 

  "Feminist Paradoks: Kadınlar ve Sanatçı Kimliği", Kadın/Woman 2000, S. 2, (Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi, 2017): xi-lxx. 

  "1990'lardaki ilk 'kadın sergileri'", Sanat Dünyamız, S. 156, Ocak-Şubat 2017, s. 92-95.

  “İki Dünya Arasında Feyhaman Duran”, Feyhaman Duran (İstanbul: Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, 2017): 40-49.

  “Bir Füreya Miti: Füreya Koral’ın Hayatı ve Sanatı”, Füreya (İstanbul: Masa Yayınları, 2017 ): 212-229

  “Maçka’nın Nişi”, Görünmeyene Bakmak: Maçka Sanat Galerisi (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2016): 97-107.  

  “Dada’nın 100. Yılı: Sanatı Yeniden Tanımlayan Akım”, Arredamento Mimarlık, 003/2016, Kasım 2016, 89-93.

   “Bilmek, Bulmak. Olmak: Bir Kimliklenme Süreci Olarak Sanat Pratiği ve Tosun Bayrak”, Tosun Bayrak-Fasa Fiso (İstanbul: Milli Reasürans Yayınları, 2016): 14-58.

  “Kum, Taş, Papatya, Su, Sessizlik: Bilge Friedlaender”, Bilge Friedlaender- Sözcükler, Sayılar, Çizgiler (İstanbul: Arter Yayınları, 2016): 100-103.

  Üryan, Çıplak, Nü: Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü (İstanbul: Pera Müzesi Yayınları, 2015). 

  “1970’lerden 2000’lere Türkiye Sanatında Toplumsal Cinsiyet İzleri”, Kullanma Kılavuzu: Türkiye’de Güncel Sanat (Berlin-İstanbul: Revolver Publishing ve Art-İst Yayınları, 2015): 99-103.

  “Başkalarının Mazisini Kendi Bugünümüz Yapabilir miyiz? Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Kılavuzluğunda Sanat ve Zaman Üzerine”, Sanatçı ve Zamanı (İstanbul: İstanbul Modern Sanat Müzesi Yayınları, 2015): 42-53.

  “Yoksa Ben Feminist Miyim? 2000’li Yıllarda Kadın Sanatçılar”, İradenin İyimserliği-2000’lerde Türkiye’de Kadınlar (Ankara: Ayizi Yayınları, 2015): 15-37.

  "Açık ve Kapalı: AKP İktidarında Kostüm Savaşları, Kadınlar ve Sanat", Marka, Takva, Tuğra-AKP Döneminde Kültür ve Politika, ed. K. İnal-N. Sancar-U.B. Gezgin (İstanbul: Evrensel Kültür Kitaplığı, 2015): 90-99. 

  “Giacometti’nin İnsanlar Alemi”, Alberto Giacometti (İstanbul: Pera Müzesi Yayınları, 2015): 39-47.

  “Hatırlamak Sanatı: Handan Börüteçene”, Sanat Dünyamız, Sayı 145, (Mart-Nisan 2015): 60-92.

  “Ömer Adil ve Ebedi Hatıra”, Cumhurbaşkanlığı Sanat Koleksiyonu, Cilt 1 (Ankara: Cumhurbaşkanlığı Yayınları, 2014): 204-205.

  “Güncel Sanat ve Fotoğraf”, Kontrast, Sayı 39, Ocak-Şubat 2014, 10-13.

   Kimlikli Bedenler-Sanat, Kimlik, Cinsiyet (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2014).

  “Çağdaş Sanatta Belgesel Temelli Yaklaşım ve Pelin Esmer’in Oyun’u”, Ve Sinema (İstanbul: Doruk Yayıncılık, 2013): 269-286.

  “Görüntüye Kurban”, Görüntü Üretimi ve Gündelik Hayat (İstanbul: Kırk Yayınevi, 2013): 11-21.

  “Anish Kapoor: From the Womb to the Tomb”, Anish Kapoor: Stone (İstanbul: Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, 2013): 307-315.

  “Türk Sanatında Modernleşme Arayışı ve Antik Beden”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, No. 2, 2013.

  "İkinci Cins, İkinci Göz", İkinci Göz: Türkiye'den Kadın Fotoğrafçılar (İstanbul: İstanbul Kadın Müzesi-KOÇKAM-SU Gender Forum Ortak Yayını, 2013). 

  Tanzimattan Cumhuriyete Türk Resmi (ed.) (İstanbul: Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, 2012). 

  “1970’lerden 1980’lere Türkiye’de Kadın Sanatçılar”, Toplum ve Bilim, Sayı 125, 2012.

   “Çağdaş Sanat Öncülerinin Kimlikleri Neden Pembe?”, Hayal ve Hakikat: Türkiye’den Modern ve Çağdaş Kadın Sanatçılar (İstanbul: İstanbul Modern Sanat Müzesi Yayınları, 2011): 66-90.

  “Günümüz Sanatında Gerçeklik ve Gösteri: Gerçekliğin Gösterileşmesi ve Bazı Sonuçları”, Kırılmalar, Sınırlar, Yolculuklar (İstanbul: Arkeoloji Sanat Yayınları, 2010).  

  “Making or Breaking? Authority, Charisma and Public Monuments: The Case of Atatürk Monuments in Turkey”, Beyond Imagined Uniqueness: Nationalisms in Contemporary Perspective, ed. J. Burbick-w. Glass, pp. 35-47, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2010.

  “A History of Modern and Contemporary Art in Turkey”, Unleashed: Contemporary Art from Turkey, pp. 12-34, Thames and Hudson&Transglobe Publishing, London, 2010.

  “From a Pile of Candies to a Thousand Cranes: Art Works of a Gift Economy”, Parallax, Vol. 54, pp. 28-35, Routledge, 2010.

  “Performing and Dying in the Name of World Peace: From Metaphor to Real Life in Feminist Performance”, The Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol 2, No. 1., 2010.

  “Beyaz Küp ve Ötesi: Postmodern Donemde Galeri Mekânının Dönüşümü”, Beyaz Küpün İçinde-Galeri Mekânının İdeolojisi (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2009): 15-28.

  “From a Traditional Architectural Element to a Contemporary Art Installation: Ways of Using the Niche”, Akdeniz Sanat, Cilt 3, s. 1-5, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya, 2009.

  “Sanat Nesnesinden Arayüze: Sanat, Teknoloji ve Katılımcılık”, Haritasız-Medya Sanatında Kullanıcı Çerçeveleri, ed. A.A. Akın, S. Alves, S. Serexhe, G. Türkkan, K. Yavuz (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009): 28-33.

  “Türk Kültüründe Beden ve Güzel İstanbul Olayı”, E-Sosder Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, s. 366-375, 2009.

  “Bir Eylem Biçimi Olarak Sanat: Bugünün Perspektifinden Joseph Beuys”, Joseph Beuys ve Öğrencileri, ed. Ç. Anadol (İstanbul: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, 2009).

  “Çağdaş Sanatta Fotoğraf Kullanımı ve Türkiye’de Fotoğraf Temelli Sanat Üzerine Düşünceler”, Fotoğraf Neyi Anlatır, ed. M. Karagöz (İstanbul: Hayalbaz Kitap, 2009):  171-188.

  "Yerler ve Anılar: Kolektif Bellek ve Kamusallık", 9. Ulusal Sanat Sempozyumu (Ankara: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009). 

  20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2009). 

  Sanat/Cinsiyet: Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri (ed.) (İstanbul: İletişim Yayınları, 2008). 

  "From the Ottoman Painters Society to the International Association of Art: The Artist's Say on Cultural Policy in Turkey", ICCPR 5th International Conference on Cultural Policy Research (Istanbul: Yeditepe University, 2008). 

  "Performing Olympia: The Performative Body as a Tool in Becoming the Other", Aesthetics Bridging Cultures-XVII. Congress of Aesthetics Proceedings (Ankara: Sanart, 2008). 

  "Kır, Dök, Tükür: Türk Kültüründe Heykel Sanatı ve Lanet", Sanat Yazıları, S. 18 (Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 2008): 11-25. 

  “Geleneksel ve Modern, Mahrem ve Namahrem: Halil Paşa’nın Uzanan Kadın’ı ve Örtülü Çıplaklık”, Sanat Tarihi Yıllığı, Cilt XIX, s. 1-14, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 2007.

  "Art Education in Turkey and the Road to Europe", From Art School to Professional Practice (Paris: AICA Press, 2007). 

  Zamanların Belleği: Ali Teoman Germaner'in Yaşamı ve Sanatı (İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2007). 

  Hale Tenger: İçerdeki Yabancı (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007). 

  "Sanat ve 20. Yüzyılda Türkiye: Karikatürler Üzerinden Bir Okuma", 8. Ulusal Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Ankara: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2006): 29-45.

  "The Critic's Role in the Age of the Curator", Critical Evaluation Reloaded-40th AICA Congress Proceedings (Paris: AICA Press, 2006). 

  "Istanbul's International Biennial: The City as Context or Confinement?", Art Criticism&Curatorial Practices in Marginal Contexts (Paris: AICA Press, 2006). 

  "Heykellerle Heykelleri Ayırmak", Ulusal Heykel Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2005): 17-23.

   “Başka Başka Güneşler, Denizler: Aklın Göstergesi Olarak İmge”, Çığlığın Işıkla Buluşması-Psikiyatri Hastalarının Resimleri (İstanbul: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Yayını, 2004): 19-27.

  "On the Istanbul Biennials", Art Criticism and Curating-East of the EU Conference Proceedings (Istanbul: AICA-Bilgi University, 2003). 

  "Sanatın Ateş Hattı: Eleştirel Tavrın Odağı Haline Gelen Yapıt", Anadolu Sanat , S. 14, (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2003): 7-19. 

  Burhan Doğançay: New York'un Mavi Duvarları (İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2002). 

  "Yerleştirme: Heykelin Dönüşümü mü?", Sanat Dünyamız, S. 82, Kış 2002, s. 201-213. 

  "Yaratıcılığın Eğitiminde Yaratıcı Olmak", 1. Ulusal Mezuniyet Sergisi ve Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Ankara: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2002): 245-253. 

  “Tree to a Bare Forest: A Story of the Istanbul Biennials”, The Song of the Earth, ed. R. Block, (Kassel: Museum Fridericianum, 2000): 15-23. 

  Türkiye Sanat Yıllığı 2000 (ed.) (İstanbul: Sanat-Bilgi-Belge Yayınları, 2001).

  Türkiye Sanat Yıllığı 2001 (ed.) (İstanbul: Sanat-Bilgi-Belge Yayınları, 2002). 

  Türkiye Sanat Yıllığı 2002 (ed.) (İstanbul: Sanat-Bilgi-Belge Yayınları, 2003). 

  Türkiye Sanat Yıllığı 2003 (ed.) (İstanbul: Sanat-Bilgi-Belge Yayınları, 2004). 

  "Out of Here, Somewhere Different: The Possibility of Escape", 1st Tirana Biennale, ed. G. Politi (Giancarlo Politi Editore, 1999). 

Ahu Antmen

ahu.antmen@sabanciuniv.edu
00 90 216 483 9241