VA 542 Konuk Sanatçı/Tasarımcı Select Term:
Disiplinlerarası çalışmayı öngören bu stüdyo/derste çağdaş sanat ve tasarım temel sorunları üstünde durulacaktır. Öğrenciler sinema, resim, heykel alanından davet edilen bir sanatçı veya tasarımcıyla pratik çalışmalar yaparken, sanat tarihçisi, eleştirmen, kuramcılarlarla da sanatın temel sorunsallarını kuramsal bağlamda ele alacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -