PHIL 401 Epistemoloji Select Term:
Bu derste bilginin tanımı, olanaklılığı, kapsamı ve temellerine ilişkin belli başlı problem ve yaklaşımlar ele alınacaktır. Bilginin geleneksel tanımı, şüphecilik, temelselcilik, tutarlılık kuramı, Gettier problemi ve çözüm önerileri bunlar arasındadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -