PHIL 313 Duygu ve Akıl Select Term:
Bu derste, akıl ve duygu arasındaki ilişki ahlaki biliş ve genel olarak biliş bağlamında, bazı büyük felsefecilerin yapıtları ile çağdaş psikoloji ve bilişsel sinirbilimin bulgularına bakarak incelemektedir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -