ECON 731 İleri Ekonometri Select Term:
Ekonometri kuramı ve uygulamasında ileri teknikler, yeni yaklaşımlar ve son gelişmeler.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -