ECON 688 Eşleşme ve Piyasalar Select Term:
Kişilerin diğer kişiler veya birimlerle eşleşmesinin oyun kuramsal analizi; örnekler: evlilik, üniversite yerleştirme, istihdam, emlak piyasası. Rekabetçi işbirlikçi çözümler: varlık, çıkar sıralanmaları, çözüme varan usuller; stratejik özellikler; ihaleler, mekanizmalar; kurum ve piyasa tasarımı.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : Doctorate MATH 571 Minimum Grade of D OR Masters Level MATH 571 Minimum Grade of D
Corequisite : -