ECON 606 Şirket Finansmanı Teorisi Select Term:
Sermaye yapısı kararları, temettü politikası, mali araç tasarımı ve seçme hakları, şirket yönetimi ve şirket kontrol piyasası, optimal finans sözleşmesi tasarımı, şirketlerin iç organizasyonu, yönetimsel şöhret.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -