ECON 340 Uluslararası Ekonomi Select Term:
Uluslararası ticaret: ticaretten elde edilen karşılaştırmalı avantajlar ve yararlar; teknoloji ve ticaret; özel faktörler gelir dağılımı; faktör donanımları ve ticaret; serbest ticaret, önlemler ve ulusal refah; piyasa eksiklikleri ve ticaret politikası. Uluslararası finans: ödemeler dengesi; döviz kuru piyasası; para, faiz ve kurlar; anasermaye hareketliliği, mali ve para politikaları.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level ECON 202 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 204 Minimum Grade of D
Corequisite : ECON 340R